Rozhlas do školy, jaký si vybrat?

. Posted in Ubytování

Bezdrátový rozhlas je nutno zhotovit tak, aby vysílač měl pokrytí signálu směrem ke všem přijímačům. Ve většině přípádů to není problém, nicméně při rozsáhlých obcích či obcích s přirozenými přírodními překážkami či vysokými budovami je nutno využití tzv. repeaterů, mezibodů ve vysílání, které signál zopakují a předají dál.

bezdrátový rozhlas

 

To ve většině škol není naštěstí problém, proto je bezdrátový rozhlas v současnosti preferovaný oproti jeho drátové variantě. Hlavní nevýhody drátového rozhlasu jsou většinou povětrnostní vlivy na kvalitu hlášení, což v uzavřené budově nehrozí, ale i náklady na samotnou instalaci jsou u drátového rozhlasu samozřejmě vyšší. Pokud škola do budoucna plánuje rozšíření své budovy o další křídla, tak je bezdrátový rozhlas jasnou volbou, jelikož přidání nových přijímačů už není problémem.

Výhody bezdrátového rozhlasu

 

Stejně tak je tomu pokud má škola více budov. Drátový rozhlas by v tomto případě musel mít více vysílačů nebo tahat dráty přes chodníky, případně podkopat prostor mezi budovami a to by na implementaci bylo velice složité a nákladné. Bezdrátová varinta rozhlasu však zvládne pojmout více přijímačů i napříč budovami.

Při výběru druhu rozhlasu do školy tedy rozhodně doporučuji bezdrátovou variantu, pokud však školy chtějí, je možnost implementace tzv. mobilního rozhlasu.

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas funguje na bázi jednoduchého rozesílání SMS zpráv. Samozřejmě není vhodné, aby tyto zprávy docházely studentům během vyučování, ale oproti starým školním rozhlasům, kterým stejně nikdo nerozuměl, je toto obrovský krok správným směrem. Není mnoho škol, které by tuto metodu měly implementovanou a v případě evakuačních procesů by samotný mobilní rozhlas nebyl dostatečný, ale pokud slouží jen jako doplněk pro hlášení, pak je opravdu lepší jej mít.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit